Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem
Privatlivspolitik – ”Giv-din-mening”

Version: 17.09.2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med kundeundersøgelsen ”Giv din mening”.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

For yderligere oplysninger kan du besøge vores GDPR site, hvor du også kan gøre brug af dine rettigheder:

 https://gdpr.sallinggroup.com

Formål

Salling Group indsamler i samarbejde med Rambøll spørgeskemadata fra kundeundersøgelsen ”giv din mening” fra kunder i Netto, Føtex og Bilka. Dette gøres for hele tiden at kunne imødekomme kundernes ønsker og behov og for at finde forbedringsområder inden for Salling Group A/S til fordel for kunderne.

Idet der som led i ”giv din mening”-kundeundersøgelsen indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Salling Group A/S i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er faslagt i databeskyttelsesforordningen.

Ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Salling Group A/S Persondatapolitik vedr. ”giv-din mening”-kundeundersøgelsen” accepterer du, at Salling Group A/S behandler data og oplysninger om dig, som beskrevet i dette dokument.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence i forbindelse med ”Giv din mening”, administration og efterfølgende kontakt til vinderne,
 • Offentliggørelse af vinderne,
 • Deltagelse i kundeundersøgelse ”Giv din mening”,
 • Formålet med indsamlingen af data og oplysninger om din købsadfærd i Salling Groups butikker er at opnå generel indsigt i forbrugeradfærd på tværs af Salling Groups kæder til udvikling og forbedring af varehuse, ydelser, sortiment, tilbud, priser og markedsføring, for i sidste ende at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker bedst muligt og derved forbedre kundeoplevelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Din alder
 • Dit køn
 • Om du har hjemmeboende børn
 • kontaktoplysninger
 • Hvorfra svarer du på dette spørgeskema (Butikkens hjemmeside, via bon, Storebox, Facebook, nyhedsbrev etc.)
 • Hvilken butik du sidst har handlet i og hvornår
 • Din villighed til at anbefale butikken til andre
 • Din tilfredshed med din seneste indkøbsoplevelse
 • Oplevelsen ved dit sidste butiksbesøg
 • Om du har læst tilbudsavisen
 • Hvor ofte du handler i vores butikker

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysninger indsamles af Rambøll som databehandler. Rambøll behandler kun oplysningerne i henhold til vores instruks. Rambøll bruger ikke de indsamlede oplysninger til andet end udførelsen af kundeundersøgelsen for Salling Group A/S . Oplysningerne kan videregives til andre selskaber i Salling Group-koncernen.
 • Oplysninger kan videregives til tredjeparter, med det formål at optimere sortiment, priser og markedsføring. I sådanne tilfælde vil videregivelse dog altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Oplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.
 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i spørgeskemaet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, senest 12 måneder efter dataindsamlingens afslutning

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.