Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem
KONKURRENCEBETINGELSER - GIV DIN MENING

1. Om konkurrencen

Konkurrencen udskrives af Netto (Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort til Netto på op til 5.000 kr. Der udloddes ét gavekort af 5.000 kr. og 10 gavekort af 1.000 kr. Præmierne er ikke købsbetingede og kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen kører fra torsdag den 26. september til søndag den 10. november 2019. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes vinderen, som offentliggøres senest fredag d. 29. november 2019 kl. 12.00. Vinderne bliver kontaktet direkte på e-mail. Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har deltaget i kundeundersøgelsen. Har vinderne ikke svaret inden 5 dage efter, at de er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny vinder.

De heldige vindere modtager et gavekort til Netto på enten 5.000 kr. eller 1.000 kr. Præmierne har en samlet værdi af 15.000 kr.

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

2. Hvem kan deltage?

Du kan være med i konkurrencen om gavekortene til Netto, hvis du deltager i kundeundersøgelsen på www.netto.dk/givdinmening.

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i  Salling Group A/S, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage.

 

3. Hvordan deltager du?

Du skal besvare alle spørgsmål i Nettos kundeundersøgelse inde på www.netto.dk/givdinmening, derunder angive navn og e-mail adresse. Hvis du  deltager i konkurrencen om gavekortene, så accepterer du, at vi må kontakte dig med henblik på præmieudleveringen. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, senest 12 måneder efter dataindsamlingens afslutning

Du kan svare på kundeundersøgelsen en gang pr. uge pr. besøgt butik i konkurrenceperioden. Vi registrerer din deltagelse i konkurrencen via kundeundersøgelsen

Når du deltager i konkurrencen om gavekort til Netto, accepterer du samtidig, at Netto må kontakte dig, hvis du er blandt de heldige vindere.

Konkurrencen har til formål at undersøge kundernes holdning til Netto. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto.

Netto forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Nettos afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.