Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

Konkurrencebetingelser

Vind et gavekort på 500 kr. til Netto.

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Netto (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort til Netto på 500 kr., som udloddes i forbindelse med at skrive en fødselsdagssang til Netto på Nettos facebookside på facebook.com/nettodk. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 20. februar 2021 kl. 08.00 til 1. marts 2021 kl. 12.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder – dog senest den 5. marts 2021 kl. 12.00.

Den heldige vinder modtager et gavekort til Netto på 500 kr. Præmien har en samlet værdi 500 kr.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Netto. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto.

 

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du kommentere på konkurrence-opslaget på facebook.com/nettodk.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 1. marts 2021 kl. 12.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har kommenteret på opslaget. Vinderen kontaktes via en privat besked på Facebook med henblik på udlevering af præmien  og offentliggøres i Facebook-opslaget. Har vinderen ikke svaret inden 3 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at Netto må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

Netto forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Netto.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Netto er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med Facebook.