Indkøbsliste

Rediger produkt

Gem

PROJEKT PLASTIK-SMART

Naturen er dejlig, men den er dejligst uden plastikaffald. Derfor arbejder WWF Verdensnaturfonden og Netto sammen om en række projekter, der har fokus på plastikaffald. Et af projekterne kalder vi Projekt Plastik-Smart og formålet er at gøre os klogere på plastikforurening og dernæst dele vores resultater med international forskning. For jo mere nuanceret billede vi har, jo bedre kan vi pege på løsninger, der gør en reel forskel for naturen.

35 FAMILIER. 10 STRANDE

I foråret 2019 var vi ude at undersøge 10 strande for plastikaffald sammen med WWF Verdensnaturfonden og 35 familier. Til sammen indsamlede og registrerede vi 6.000 stykker plastik.

Facts fra første undersøgelse

I det første Projekt Plastik-Smart indsamlede vores familieforskere godt 6.000 stykker plastik i naturen på godt 4,5 km. strand:

 • Tilsammen vejede plastikaffaldet godt 150 kg.
 • Fødevaremballage fra slik, isindpakning, chipsposer m.m. var top tre affaldskilde på alle 10 strande
 • Plastikengangsvatpinde var i top tre på vestkysten og nær storkøbenhavn
 • Plastikengangssugerør var i top tre på de storbystrande ved Aarhus og København
 • Plastikaffaldet kom ud over Danmark også fra Polen, Sverige, England, USA og Spanien
 • Sammenlignet med Europæiske undersøgelser er plastikaffaldet på strande næsten ens, mens der er markant færre cigaretskoder på de danske strande

Samtidig opfordrede vi danskerne til at tjekke naturen for plastikaffald, når de alligevel var ude at gå tur med hunden, familien eller vennerne. Den opfordring tog tusinder af danskere imod. Ved hjælp af et ”lommetestersæt”, gik de på egen hånd i gang med at indsamle og registrere affald i deres lokalområde.

Du kan downloade hele rapporten her: Plastik-Smart Rapport WWF 2019.pdf (16 MB)

Projekt Plastik-Smart Rapport

Undersøgelse nr 2

I efteråret samlede vi holdet igen og tog ud på samme strande for at blive klogere på, hvordan sommerens aktiviteter havde spillet ind på mængden af affald. Denne gang ville vi også grave et spadestik dybere og undersøge strandene for det plastik, man ikke kan se med det blotte øje. Nemlig mikroplast.

Undersøgelsen viste, at der stadig er meget plastik på de danske strande. Dog var der i undersøgelsen i september færre emner samlet set. Særligt var det store emner som dunke og kasser, der var få af, mens vi fandt flere små brugsrelaterede emner såsom cigaretskodder, is- og slikemballage. Samtidig fandt vi mikroplast på fem af de seks strande, vi havde mulighed for at undersøge for mikroplast.

Facts fra anden undersøgelse

I det andet Projekt Plastik-Smart var der lidt færre hænder med og vi kunne derfor ikke afdække helt samme areal. Vores familieforskere indsamlede alligevel godt 2.500 stykker plastik i naturen.

 • Tilsammen vejede plastikaffaldet ca. 82 kg.
 • Plastik udgjorde igen den altovervejende andel, men glas, metal, behandlet træ og tekstiler var også tilstedeværende på alle strandene.
 • Det indsamlede affald var i udpræget grad et resultat af gæsternes brug af strandene.
 • Fiskenet, rebstumper og kemikaliedunke var fremtrædende på Vesterhavskysten, mens strande i de indre danske farvande bar præg af affald fra sommergæsters strandbrug.
 • Cigaretskodder, sugerør, engangsbestik samt is- og slikpapir var de primære affaldskilder.
 • Vi fandt mikroplastikfragmenter på mellem 0,5-10 mm på fem ud af seks strande.
 • Stranden ved Moesgård, som vender mod øst og ligger beskyttet i Århus Bugt, var den eneste, hvor vi ikke fandt mikroplast.
 • Vi fandt mest affald på Sydhavnstippen og mindst på Glænø Strand.

Du kan downloade hele rapporten her: Plastik-Smart Rapport 2 WWF 2019.pdf (6 MB)

Du kan også tjekke naturen

Du og din familie kan stadig på egen hånd tage ud i naturen og hjælpe Netto og WWF Verdensnaturfondens arbejde mod plastikforurening i Danmark med dit eget ’lommetestersæt’. Downloader du appen, Litterati, kan du dokumentere det plastikaffald, du og din familie finder på jeres ture i den smukke danske natur, og derved være med til at gøre en reel forskel i kampen mod plastik i naturen.

Sådan kommer du i gang

Download Litterati appen (iOS, Android) til din mobil, og tjek infografikken om, hvordan Litterati fungerer. Tilmeld dig herefter WWF Plastik-Smart klubben på din mobil, så vi kan registrere den plastik, du finder. Brug appen til at tage et foto af det plastikaffald, du finder på stranden. Registrer dernæst hvilken slags skrald, der er tale om, ved at tagge det ud fra følgende: Hvilken kategori det er (f.eks. kaffe, sodavand, mad), Hvilket objekt det er (f.eks. flaske, kop, pose), Hvilket materiale det er (f.eks. plastik, papir, aluminium), og hvilket brand det er fra (f.eks. læskeproducent a, madproducent b, cigaretmærke c, etc.)

Når du har tagget og registreret plastikaffaldet korrekt i appen, tager du det selvfølgelig med, og smider det ud. BEMÆRK: du skal tagge dit affald på engelsk for, at det bliver registreret korrekt i databasen.

Og så er det ellers bare om at komme ud og gøre en forskel for vores smukke natur – lige når det passer jer som familie. God plastikjagt.